ตัวอย่างกำหนดการศึกษาดูงานประจวบ-ชุมพร

ตัวอย่าง โครงการศึกษาดูงานประจวบ-ชุมพร                            
วันที่ 1
21:00 น. จาก จ.สระบุรี เดินทางไป จ.ชุมพร
วันที่ 2
7:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารคุณสาหร่าย ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
9:00 น. ฟังบรรยาย การทำการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
ณ สวนนายดำ ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
12:00 น. ทานมื้อเที่ยงที่ ร้านสวนนายดำ
14:00 น. ฟังบรรยาย การทำผ้าบาติกจากสีธรรมชาติ ณ กลุ่มผ้าบาติกผาแดงครูอนงค์
ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
18:00 น. ทานมื้อเย็น และพักแรม ที่โรงแรมนานาบุรี ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
วันที่ 3
7:00 น. ทานมื้อเช้าที่โรงแรม
8:00 น. ฟังบรรยาย ข้าวเหลืองประทิวและการปลูกข้าวไร่ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ วิทยาเขตชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ต.ชุมโค อ.ประทิว จ.ชุมพร
12:00 น. ทานมื้อเที่ยงที่ ร้านครัวคุณต้น ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
14:00 น. ฟังบรรยาย การแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัว ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
18:00 น. ทานมื้อเย็น และพักแรม ที่บ้านรักทะเล หาดสามร้อยยอด ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ

วันที่ 4
7:00 น. ทานมื้อเช้า ที่บ้านรักทะเล
9:00 น. ฟังบรรยาย เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน เพื่อการดำรงชีวิต ที่ห้องประชุมแอร์ใหญ่ บ้านรักทะเล

12:00 น. ทานมื้อเที่ยงที่ ภัตตาคารไฮเปียง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
13:30 น. ฟังบรรยาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
มูลนิธิชัยพัฒนา ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
17:00 น. ทานมื้อเย็น ณ ครัวรุจโอฬาร ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เดินทางกลับ จ.สระบุรี โดยสวัสดิภาพ