สถานที่ศึกษาดูงานในจังหวัดประจวบฯ

กัญชาเพื่อการรักษา

ติดต่อ วิสาหกิจชุมชน789ทองไทยเฮิร์บ

789 ม.4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ 77120

โทร 084-635-9265 , 063-898-9542 , 062-796-9542

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา

ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยสับปะรด

พี่สะอิ้ง     0895387483

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคี

ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ลูกอมผลไม้กวน

พี่ลำยวน 0955372017

ทานมื้อเย็น ที่ร้านอาหารบ้านรักทะเล
ฟังบรรยาย เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน เพื่อการดำรงชีวิต ที่ห้องประชุมแอร์ใหญ่ บ้านรักทะเล