สถานที่ศึกษาดูงานในจังหวัดประจวบฯ

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา

ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใยสับปะรด

พี่สะอิ้ง     0895387483

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาพัฒนาสามัคคี

ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ลูกอมผลไม้กวน

พี่ลำยวน 0955372017

ทานมื้อเย็น ที่ร้านอาหารบ้านรักทะเล
ฟังบรรยาย เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน เพื่อการดำรงชีวิต ที่ห้องประชุมแอร์ใหญ่ บ้านรักทะเล