พายคายัค

ชายหาดบ้านรักทะเล ทะเลคลื่นสงบ เหมาะพายเรือคายัค ชมวิวทะเล และเกาะหน้าหาด

พายคายัค ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเลพายคายัค ทะเล ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเล
เกาะนมสาว (รูปขวา) ขึ้นเกาะขอพรเจ้าแม่นมสาว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประมงท้องถิ่นเคารพนับถือ
ค่าเรือ เรือแบบ 2 คน ลำละ 100 บาท/ชม. เรือแบบ 3 คน ลำละ 150 บาท/ชม. เช่าจากร้านข้างที่พักเรือคายัค บนเกาะนมสาว ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเล
เรือคายัคบนเกาะนมสาว