พายคายัค

ชายหาดบ้านรักทะเล ทะเลคลื่นสงบ เหมาะพายเรือคายัค ชมวิวทะเล และเกาะหน้าหาด
พายคายัค ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเลพายคายัค ทะเล ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเล
รูปเรือคายัคและเกาะโครัม รูปเกาะนมสาว


เกาะนมสาว ขอพรเจ้าแม่นมสาว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวประมงท้องถิ่นเคารพนับถือ
ค่าเรือ เรือแบบ 2 คน ลำละ 100 บาท/ชม. เรือแบบ 3 คน ลำละ 150 บาท/ชม.
เรือคายัค บนเกาะนมสาว ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเล
เรือคายัคบนเกาะนมสาว