แพ็คเกจ 570 บาท/ท่าน

สุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ

# ที่พัก 1 คืน พักห้องละ 4 ท่าน หรือ ห้องละ 6 ท่าน

(หากต้องการพักห้องละ 2 ท่าน จ่ายแพคเกจเป็น ท่านละ 730 บาท)

# อาหารเย็น 1 มื้อ โต๊ะจีน อาหาร 8 อย่าง + ข้าวสวย ผลไม้ น้ำดื่ม จัดโต๊ะละ 8 ท่าน

# อาหารเช้า 1 มื้อ ข้าวต้มไก่ กาแฟ โอวันติน

จองแพคเก็จอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 8 ท่าน ขึ้นไปครับ

– ฟรีอุปกรณ์ วอลเลย์บอลชายหาด ชักคะเย่อทะเล ฟุตบอล

ปล. ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าห้องพัก 7 % แล้วครับ

Close Menu