ห้องประชุมติดแอร์ ขนาดใหญ่ รองรับ 300 ท่าน

ห้องประชุมแอร์ ขนาดใหญ่ 340 ตารางเมตร รองรับคนได้ 300 คน สำหรับจัด English Camp จัดประชุม ทำกิจกรรมสันทนาการ จัดบรรยายธรรม เล่นเกมส์หมู่คณะ อยู่ชั้น 2

ห้องประชุม ความกว้าง 15.6 ม.

ความลึก(จากผนังฝั่งเวที ถึงท้ายห้อง) 22 ม.

ความสูง 2.85 ม.

ขนาดเวที ความกว้าง 4.9 ม.

ความลึก 1.84 ม.

ความสูง 52 เซน

ระยะห่าง เวทีถึงฝ้า 2.33 ม.

คิดค่าบริการ ชม.ละ 1,000 บ.
ใช้ได้ไม่เกิน 23:00 น.