ห้องประชุมติดแอร์ ขนาดใหญ่ รองรับ 300 ท่าน

ห้องประชุมแอร์ ขนาดใหญ่ 400 ตารางเมตร รองรับคนได้ 300 คน สำหรับจัด English Camp จัดประชุม ทำกิจกรรมสันทนาการ จัดบรรยายธรรม เล่นเกมส์หมู่คณะ อยู่ชั้น 2

คิดค่าบริการ ชม.ละ 1,000 บ.
ใช้ได้ไม่เกิน 23:00 น.

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักหมู่คณะ

ห้องประชุมขนาด 18 เมตร X 22 เมตร

ห้องประชุมติดแอร์ บ้านรักทะเล

จัดเวที เก้าอี้ แบบเธียเตอร์ ตัวยู จัดได้ทุกแบบตามต้องการ

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล รับหมู่คณะ

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักหมู่คณะปราณบุรี

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักปราณบุรีริมทะเล

ห้องประชุมติดแอร์ รองรับคนได้กว่า 300 คน

ห้องประชุมติดแอร์ ริมทะเลปราณบุรี รองรับคนได้กว่า 300 คน

Close Menu