ห้องประชุมติดแอร์ ขนาดใหญ่ รองรับ 300 ท่าน

ห้องประชุมแอร์ ขนาดใหญ่ 400 ตารางเมตร รองรับคนได้ 300 คน สำหรับจัด English Camp จัดประชุม ทำกิจกรรมสันทนาการ จัดบรรยายธรรม เล่นเกมส์หมู่คณะ อยู่ชั้น 2

คิดค่าบริการ ชม.ละ 1,000 บ.
ใช้ได้ไม่เกิน 23:00 น.