ทำบุญตักบาตร

เชิญพระมาทำบุญตักบาตรแบบหมู่คณะในที่พัก

ทำบุญตักบาตรหมู่คณะ ที่พักปราณบุรี
สร้างบุญร่วมกัน ตักบาตรพร้อมเพรียง

ตักบาตรพระ ที่พักปราณบุรี
ตักบาตรพระ ด้วยอาหารแห้ง นม และของใช้ต่าง ๆ
หมู่คณะ200คนตักบาตรร่วมกัน ที่พักปราณบุรี
หมู่คณะ 200 คนตักบาตรร่วมกัน

ติดต่อวัดใกล้ที่พัก
เบอร์วัดพุน้อย พระเลขาเอก โทร 089-256-2691