เรือนำเที่ยวเกาะ

เรือชาวประมงนำเที่ยวเกาะหน้าหาด
เกาะโครัม ไปให้อาหารลิง
เกาะนมสาว ไปกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่นมสาว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
หรือไปจุดขึ้นถ้ำพระยานคร

เรือนำเที่ยวเกาะ ภาพจากหลอดไฟ ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเล
เรือนำเที่ยวเกาะหน้าหาด

เรือนำเที่ยวเกาะ ภาพบนเรือ ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเล
ภาพบนเรือนำเที่ยว
เรือนำเที่ยวเกาะ ภาพพระอาทิตย์ตกแนวทิวเขา ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเล
ภาพพระอาทิตย์ตกแนวทิวเขา