ขี่จักรยานเลียบหาด

ขี่จักรยาน เลียบหาดยาว 5 กม.
เช่าจักรยานได้ที่ร้านหน้าที่พักครับ

จักรยานทรงโบราณ ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเล

ขี่จักรยานเลียบชายหาด ที่พักปราณบุรี บ้านรักทะเล
ขี่จักรยานเลียบหาด ชมความงามชายหาด