เรือกล้วย banana boat

เรือกล้วย banana boat เล่นเรือที่ทะเลปราณบุรีหน้าที่พัก

เล่นเรือกล้วยที่ทะเลปราณบุรีหน้าที่พัก

เรือกล้วยเล่นได้ครั้งละ 6 คน ที่ทะเลหน้าที่พักปราณบุรี
เรือกล้วยเล่นได้ครั้งละ 6 คน
สนุกสนานกันบนเรือกล้วยที่ทะเลหน้าที่พักปราณบุรี
สนุกสนานกันเป็นทีมบนเรือกล้วย