วัดตาลเจ็ดยอด

เที่ยววัดตาลเจ็ดยอด สามร้อยยอด ห่างที่พัก 41 กม.

วัดตาลเจ็ดยอด ที่เที่ยวสามร้อยยอด
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดตาลเจ็ดยอด วิวสวยงาม ที่เที่ยวสามร้อยยอด
วิวสวยงาม ทุ่งข้าวและทิวเขา

การเดินทางมาวัดตาลเจ็ดยอด
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไปวัดตาลเจ็ดยอด ที่เที่ยวสามร้อยยอด
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไปวัดตาลเจ็ดยอด