คลองเขาแดง

เที่ยวคลองเขาแดง ในอช.เขาสามร้อยยอด ห่างที่พักเพียง 17 กม.
ล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน ที่แวดล้อมด้วยขุนเขา
มีนกนานาชนิดหากินอยู่ตามริมน้ำ
เรือนำเที่ยว 1 รอบใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม. ราคา 400 บาท นั่งได้ไม่เกิน 6 ท่าน

ติดต่อ 062-479-4451 , 032-821-568

เที่ยวคลองเขาแดง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ภาพล่องเรือที่คลองเขาแดง

เที่ยวคลองเขาแดง สงบและสวยงาม อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
เขาแดง สัญลักษณ์ของสถานที่นี้
เที่ยวคลองเขาแดง พบค่างแว่นถิ่นใต้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ค่างแ่ว่นถิ่นใต้ ที่พบได้บริเวณจุดขึ้นเรือ

การเดินทางไปคลองเขาแดง
แผนที่ googlemap จากที่พักไป คลองเขาแดง อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเลไป คลองเขาแดง