ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง

เที่ยวศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ปราณบุรี ห่างที่พัก 33 กม.
กราบไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิมทอง ร่วมรับประทานอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ ฟรี

ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ที่เที่ยวปราณบุรี
ด้านหน้าศาลเจ้าแม่

ไหว้ฟ้า-ดินที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ที่เที่ยวปราณบุรี
ไหว้ฟ้า-ดินที่ศาลเจ้าแม่
จระเข้ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ที่เที่ยวปราณบุรี
กราบไหว้จระเข้ ณ ศาลเจ้าแม่