โรงเจสามร้อยยอด (โรงเจลุ้ยอิมยี่)

เที่ยวโรงเจสามร้อยยอด (โรงเจลุ้ยอิมยี่) กราบไหว้ขอพรพ่อปู่สามร้อยยอด ห่างที่พัก 48 กม.

รูปพ่อปู่สามร้อยยอด โรงเจ ที่เที่ยวสามร้อยยอด
รูปปั้นพ่อปู่สามร้อยยอด

เที่ยวโรงเจสามร้อยยอด ที่เที่ยวสามร้อยยอด
ภาพด้านหน้าโรงเจ

การเดินทางไปโรงเจ
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไปโรงเจสามร้อยยอด ที่เที่ยวสามร้อยยอด
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไปโรงเจสามร้อยยอด