ด่านสิงขร

เที่ยวด่านสิงขร ชายแดนไทย-พม่า ห่างที่พัก 111 กม.
เป็นแหล่งขายกล้วยไม้ป่า ที่ชาวพม่านำข้ามฝั่งมาขาย
และมีสินค้าอื่นเช่น สบู่ น้ำผื้ง หินสี หลากหลายให้เลือกซื้อ

เที่ยวด่านสิงขร ชายแดนไทย พม่า ที่เที่ยวประจวบ
ด่านตรวจชายแดนไทย-พม่า

กล้วยไม้ป่าหลากหลายจากฝั่งพม่า ที่เที่ยวประจวบ
กล้วยไม้ป่าหลากหลายจากฝั่งพม่า
ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง แปรรูปจากพม่า ที่เที่ยวประจวบ
ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง แปรรูปจากพม่า

การเดินทางมาด่านสิงขร
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไปด่านสิงขร ที่เที่ยวประจวบ
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไปด่านสิงขร