เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

เที่ยว ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ในกองบิน 53 ตัวเมืองประจวบ ห่างที่พัก 97 กม.

ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ที่เที่ยวประจวบ
ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

บรรยากาศสงบร่มรื่น ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ที่เที่ยวประจวบ
บรรยากาศสงบร่มรื่น
ให้อาหารค่างแว่นถิ่นใต้ เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ที่เที่ยวประจวบ
ให้อาหารค่างแว่นถิ่นใต้ ที่อาศัยบริเวณศาล

การเดินทางไป ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไปศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ที่เที่ยวประจวบ
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไปศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก