ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ห่างที่พัก 50 กม.
ตลาดน้ำในอำเภอหัวหิน ที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 54 ด้วยบรรยากาศที่สร้างย้อนยุคไปในสมัยรัชกาลที่ 6
เปิดทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น.

เที่ยวตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม

การแสดงโขนที่ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
แสดงโขนเฉลิมพระเกียรต์
ร้านอาหารที่ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ร้านอาหารริมน้ำ
จุดถ่ายรูปที่ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
จุดถ่ายรูปที่มีมากมายในตลาดน้ำแห่งนี้
ป้ายชื่อตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสตลาดน้ำบรรยากาศย้อนยุคได้ทุกวัน ที่หัวหินซอย 112