Cicada Market ณ สวนศรี เขาตะเกียบ หัวหิน

Cicada Market ณ สวนศรี เขาตะเกียบ หัวหิน ห่างที่พัก 43.8 กม.
แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าเก๋ ๆ ชิมอาหารหลากหลายเมนู ชมดนตรีสด งานศิลปะ และการแสดงหลากแนว
เวลาเปิด
วันศุกร์-เสาร์ เวลา 16.00-23.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 16.00-22.00 น.

cicada market สวนศรี แหล่งช๊อปปิ้งหัวหิน
แหล่งช๊อปปิ้งหัวหิน บรรยากาศสวน

cicada market สวนศรี จุดที่นักท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับป้ายสถานที่
จุดที่นักท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
cicada market สวนศรี สินค้าเก๋ ๆ ให้เลือกช๊อปมากมาย
สินค้าเก๋ ๆ ให้เลือกช๊อปมากมาย
cicada market สวนศรี สินค้าให้ช๊อปกันจนตาลาย
สินค้าให้ช๊อปกันจนตาลาย
cicada market สวนศรี ชมงานศิลปะในบ้านทรงหัวหินโบราณ
ชมงานศิลปะในบ้านทรงหัวหินโบราณ
cicada market สวนศรี ฟังดนตรีสดแนวฟังสบาย ๆ
ฟังดนตรีสดแนวสบาย ๆ
cicada market สวนศรี ชิมอาหารที่ศูนย์อาหาร
ชิมอาหารที่ศูนย์อาหาร

การเดินทางมา Cicada Market
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไป cicada market สวนศรี
แผนที่ googlemap บ้านรักทะเล ไป cicada market สวนศรี