ค่ายสังคมศึกษา รร.พระหฤทัยดอนเมือง

สัมผัสวิถีชีวิต ใกล้ชิดประวัติศาสตร์ ค่ายสังคมศึกษา รร.พระหฤทัยดอนเมือง
เข้าค่ายจำนวน 160 คน
กลุ่มนักเรียนค่ายสังคม ช่วยกันปลูกต้นโกงกางที่ป่าชายเลนในอช.เขาสามร้อยยอด
กลุ่มนักเรียนค่ายสังคม ช่วยกันปลูกต้นโกงกางที่ป่าชายเลนในอช.เขาสามร้อยยอด

กลุ่มนักเรียนรวมพลในทะเล ที่พักปราณบุรี
กลุ่มนักเรียนรวมพลในน้ำทะเล ให้ไว
กลุ่มนักเรียนเล่นเกมในทะเล ที่พักปราณบุรี
เล่นเกมสนุกสนานพร้อมฝึกการทำงานเป็นทีม
กลุ่มนักเรียนฟังพระเทศน์ในห้องประชุม ที่พักปราณบุรี
ฟังพระเทศน์ในห้องประชุม อบรมให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่และสังคม
กลุ่มนักเรียนเล่นเกมในห้องประชุม ที่พักปราณบุรี
เล่นเกมส์สร้างความสามัคคี ในห้องประชุม
กลุ่มนักเรียนทานมื้อเย็นบุฟเฟ่ที่ร้านอาหาร ที่พักปราณบุรี
ทานมื้อเย็นบุฟเฟ่ที่ร้านอาหารของที่พัก
กลุ่มนักเรียนทานมื้อเย็นชมวิวทะเลที่ร้านอาหาร ที่พักปราณบุรี
ทานมื้อเย็นชมวิวทะเล ที่ร้านอาหารของที่พัก
กลุ่มนักเรียนถ่ายภาพร่วมกันที่ชายหาด ที่พักปราณบุรี
กลุ่มนักเรียนถ่ายภาพร่วมกันที่ชายหาด
ป้ายค่ายสังคมศึกษา
ป้ายชื่อค่ายสังคมศึกษาของกลุ่มนักเรียน

บ้านรักทะเล ขอให้ท่านอาจารย์ทุกท่าน และนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พบแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่หวังครับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บมจ.ไทยลักซ์ เที่ยวประจำปี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
อนุบาล ปาร์ตี้