บริษัทแป้ง น่ารัก

บริษัทแป้งน่ารัก ณ บ้านรักทะเล ที่พักติดทะเล ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บริษัทแป้งน่ารัก ทานมื้อกลางวันที่ร้านอาหาร ที่พักหมู่คณะ บ้านรักทะเล
ทานมื้อกลางวัน ที่ร้านอาหารบ้านรักทะเล ที่พักหมู่คณะ

บริษัทแป้งน่ารัก ถ่ายรูปหมู่ที่ชายหาด ที่พักหมู่คณะ บ้านรักทะเล
ถ่ายรูปหมู่ที่ชายหาด

บ้านรักทะเลขอให้ คนไทยเบื่อของนอก ใช้ของไทย อุดหนุนแป้งน่ารักกันเยอะเยอะครับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บมจ.ไทยลักซ์ เที่ยวประจำปี
พนักงานบริษัท SBP Timber Group
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์