ค่ายวิศวกรรุ่นใหม่

ค่ายวิศวกรรุ่นใหม่ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 150 คน
นิสิตถ่ายรูปหมู่ ที่พักรับน้อง บ้านรักทะเล
ถ่ายรูปหมู่ที่ชายหาด

นิสิตทานมื้อเย็นร่วมกัน ที่พักรับน้อง บ้านรักทะเล
ทานอาหารเย็นร่วมกัน ที่ร้านอาหารบ้านรักทะเล ที่พักรับน้อง

บ้านรักทะเลขอให้ท่านอาจารย์ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นแม่พิมพ์ผลิตวิศวกรเก่งเก่ง มาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญครับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานบริษัท SBP Timber Group
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
บริษัทแป้งน่ารัก

Close Menu