ราคาห้องพัก

ราคาห้องพัก บ้านรักทะเล

 ตอนเช้า ฟรี กาแฟ โอวันติน
 ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ครับ

ระเบียบที่พัก ขอความกรุณา ผู้เข้าพัก ปฏิบัติดังนี้
1. เช็คอิน ตั้งแต่เวลา 14:00 น.
2. เช็คเอาท์ (คืนกุญแจ) ไม่เกิน 11:00 น.
3. พักเกินจำนวนผู้พักที่กำหนด คิดคนเกินดังนี้
ถ้าเป็นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่น วันพ่อ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ คิดท่านละ 300 บ. มีที่นอนเสริมให้ และ ฟรี กาแฟตอนเช้า
ถ้าเป็นวันธรรมดา คิดท่านละ 250 บ. มีที่นอนเสริมให้ และ ฟรี กาแฟ โอวันติน ตอนเช้า
4. ทรัพย์สมบัติมีค่า ไม่ควรเก็บไว้ในห้อง ถ้าสูญหายทางที่พักไม่รับผิดชอบ
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนข้างห้อง
6. ฟรี น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด (0.5 ลิตร)/วัน
7. ห้ามสูบบุหรี่ ยาเสพติด ในห้องพักเด็ดขาด
8. กรุณารักษาความสะอาดในห้องพัก
9. ฟรี ตอนเช้า โอวันติน กาแฟ เวลา 7:00-9:00 น.
10. กรณีพักหลายคืน ถ้าต้องการให้ทำความสะอาด กรุณาแจ้งที่เคาท์เตอร์
11. งดทานอาหารในห้องพัก หรือ ประกอบอาหารในห้องพัก
12. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในที่พัก
13. ไม่อนุญาติให้แช่ของสดในตู้เย็นของห้องพัก กรุณานำมาฝากที่เคาท์เตอร์