ฉุกเฉินรถเสีย เจ็บป่วย

กุญแจรถหาย ตามช่างกุญแจรถ

ช่างปราณบุรี  081-763-1036 หรือ 088-454-6887

รถเสีย แบตหมด

โทร ร้านปราณบุรีไดนาโม 065-945-4556

รถเสียที่หาดสามร้อยยอด ตามช่าง โทร 065-951-0374

บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉินโทร 1669 ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

สถานพยาบาล โรงพยาบาล ใกล้ที่พัก มีดังนี้ครับ

 

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ โทร 032-622155
ห่างที่พัก 24 กิโลเมตร

โรงพยาบาลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี
โรงพยาบาลปราณบุรี โทร 032-825565
ห่างที่พัก 20 กิโลเมตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสามร้อยยอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามร้อยยอด
ห่างที่พัก 4 กิโลเมตร
โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลสามร้อยยอด
โรงพยาบาลสามร้อยยอด โทร 032-688558
ห่างที่พัก 34 กิโลเมตร