แพ็คเกจ 549 บาท/ท่าน

สุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ

# ที่พัก 1 คืน พักห้องละ 4 ท่าน หรือ ห้องละ 6 ท่าน (หากต้องการพักห้องละ 2 ท่าน จ่ายเพิ่ม 150 บาท/ท่าน)

# อาหารเย็น 1 มื้อ จัดโต๊ะอาหาร 5 อย่าง มีกุ้งและปลาหมึก (นั่งโต๊ะละ 8 ท่าน)

# อาหารเช้า 1 มื้อ แฮม ไส้กรอก ไข่ดาว ข้าวต้มหมู-ไก่ ขนมปัง กาแฟ โอวันติน

ฟรีอุปกรณ์ วอลเลย์บอลชายหาด ชักคะเย่อทะเล ฟุตบอล

เรือนำเที่ยว ไปจุดขึ้น ถ้ำพระยานคร + ไปไหว้เจ้าแม่นมสาวที่ เกาะนมสาว

เรือ 1 ลำ นั่งได้ 8 ท่าน คิดค่าเรือลำละ 1,600 บาท (จ่ายเพิ่ม)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แพ็คเกจที่พักหมู่คณะ
แพ็คเกจ 799 บาท/ท่าน
แพ็คเกจ 1,149 บาท/ท่าน
แพ็คเกจ 1,599 บาท/ท่าน

Comments are closed