บ้านรักทะเล ที่พักปราณบุรี ติดทะเล ยินดีต้อนรับหมู่คณะ นักศึกษา ค่ายนักเรียน ท่องเที่ยวประจำปีบริษัท ค่ายคริสตจักร คณะอบต.ศึกษาดูงาน และกรุ๊ปสัมมนาค่ะ