แพ็คเกจ 820 บาท/ท่าน

เต็มอิ่ม 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ

# ที่พัก 1 คืน พักห้องละ 4 ท่าน หรือ ห้องละ 6 ท่าน

(หากต้องการพักห้องละ 2 ท่าน จ่ายแพคเกจเป็น ท่านละ 980 บาท)

# อาหารเย็น 1 มื้อ จัดโต๊ะจีน อาหาร 8 อย่าง + ข้าวสวย ผลไม้ น้ำดื่ม จัดโต๊ะละ 8 ท่าน

# อาหารเช้า 1 มื้อ แฮม ไส้กรอก ไข่ดาว (เสิร์ฟจาน) ข้าวต้มไก่ ขนมปัง กาแฟ โอวันติน

# อาหารกลางวัน 1 มื้อ จัด โต๊ะจีน อาหาร 7 อย่าง + ข้าวสวย ผลไม้ น้ำดื่ม จัดโต๊ะละ 8 ท่าน

จองแพคเก็จอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 8 ท่าน ขึ้นไปครับ

ฟรีอุปกรณ์ วอลเลย์บอลชายหาด ชักคะเย่อทะเล ฟุตบอล

ปล. ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าห้องพัก 7 % ครับ
รายการอาหารมื้อเย็น โต๊ะจีน 8 อย่าง
รายการอาหารมื้อเย็น โต๊ะจีน 8 อย่าง ที่พักปราณบุรี
เมนูอาหารโต๊ะจีน อาหาร 7 อย่าง
รายการอาหารมื้อเที่ยง โต๊ะจีน 7 อย่าง ที่พักปราณบุรี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
แพ็คเกจนักศึกษา
แพ็คเกจ 570 บาท/ท่าน
แพ็คเกจ 1,190 บาท/ท่าน
แพ็คเกจ 1,640 บาท/ท่าน