แจ้งปิดปรับปรุงที่พัก


บ้านรักทะเล ขออนุญาติ ปิดบริการห้องพักทั้งหมด ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
เพื่อทำการปรับปรุงที่พักครับ

บ้านรักทะเล