โรงพยาบาล ในอำเภอปราณบุรี

บาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉินโทร 1669 ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

สถานพยาบาล โรงพยาบาล ใกล้ที่พัก ในอำเภอปราณบุรี มีดังนี้ครับ

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี

โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ โทร 032-622155
ห่างที่พัก 24 กิโลเมตร
อ่านต่อ