แพ็คเกจ 570 บาท/ท่าน

สุดคุ้ม 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ

แพคเกจสุดคุ้ม 570 บาท ที่พักปราณบุรี

# ที่พัก 1 คืน พักห้องละ 4 ท่าน หรือ ห้องละ 6 ท่าน

(หากต้องการพักห้องละ 2 ท่าน จ่ายแพคเกจเป็น ท่านละ 730 บาท)

 

# อาหารเย็น 1 มื้อ โต๊ะจีน อาหาร 8 อย่าง + ข้าวสวย ผลไม้ น้ำดื่ม จัดโต๊ะละ 8 ท่าน

 

# อาหารเช้า 1 มื้อ ข้าวต้มไก่ ขนมปัง กาแฟ โอวันติน

จองแพคเก็จอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 8 ท่าน ขึ้นไปครับ
อ่านต่อ

แพ็คเกจ 820 บาท/ท่าน

เต็มอิ่ม 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ

# ที่พัก 1 คืน พักห้องละ 4 ท่าน หรือ ห้องละ 6 ท่าน

(หากต้องการพักห้องละ 2 ท่าน จ่ายแพคเกจเป็น ท่านละ 980 บาท)

# อาหารเย็น 1 มื้อ จัดโต๊ะจีน อาหาร 8 อย่าง + ข้าวสวย ผลไม้ น้ำดื่ม จัดโต๊ะละ 8 ท่าน

# อาหารเช้า 1 มื้อ แฮม ไส้กรอก ไข่ดาว (เสิร์ฟจาน) ข้าวต้มไก่ ขนมปัง กาแฟ โอวันติน

# อาหารกลางวัน 1 มื้อ จัด โต๊ะจีน อาหาร 7 อย่าง + ข้าวสวย ผลไม้ น้ำดื่ม จัดโต๊ะละ 8 ท่าน

จองแพคเก็จอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 8 ท่าน ขึ้นไปครับ

อ่านต่อ

แพ็คเกจ 1,190 บาท/ท่าน

สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ

# ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 4 ท่าน หรือ ห้องละ 6 ท่าน

(หากต้องการพักห้องละ 2 ท่าน จ่ายแพคเกจเป็น ท่านละ 1,510 บาท)

# อาหารเย็น 2 มื้อ จัดโต๊ะจีน อาหาร 8 อย่าง + ข้าวสวย ผลไม้ น้ำดื่ม จัดโต๊ะละ 8 ท่าน

# อาหารเช้า 2 มื้อ ข้าวต้มไก่ ขนมปัง กาแฟ โอวันติน

# อาหารกลางวัน 1 มื้อ ข้าวผัดไก่ หรือ ราดหน้าไก่

จองแพคเก็จอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 8 ท่าน ขึ้นไปครับ

อ่านต่อ

แพ็คเกจ 1,640 บาท/ท่าน

เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน อาหาร 6 มื้อ

# ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 4 ท่าน หรือ ห้องละ 6 ท่าน

(หากต้องการพักห้องละ 2 ท่าน จ่ายแพคเกจเป็น ท่านละ 1,960 บาท)

# อาหารเย็น 2 มื้อ จัดโต๊ะจีน อาหาร 8 อย่าง + ข้าวสวย ผลไม้ น้ำดื่ม จัดโต๊ะละ 8 ท่าน

# อาหารเช้า 2 มื้อ แฮม ไส้กรอก ไข่ดาว (เสิร์ฟจาน) ข้าวต้มหมู-ไก่ ขนมปัง กาแฟ โอวันติน

# อาหารกลางวัน 2 มื้อ จัด โต๊ะจีน อาหาร 7 อย่าง + ข้าวสวย ผลไม้ น้ำดื่ม จัดโต๊ะละ 8 ท่าน

จองแพคเก็จอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 8 ท่าน ขึ้นไปครับ

อ่านต่อ

แพ็คเกจนักศึกษา

หมู่คณะรับน้อง นักศึกษา

ค่าห้องพัก ทุกวันยกเว้นวันหยุดยาว พักห้องละ 4 หรือ 6 คน ท่านละ

250 บาท/คืน

ค่าอาหารเช้า ข้าวต้มไก่ ขนมปัง โอวันติน ท่านละ

50 บาท/มื้อ

ค่าอาหารกลางวัน ข้าวผัดไก่ หรือ ราดหน้าไก่ ท่านละ

50 บาท/มื้อ

ค่าอาหารเย็น อาหาร 3 อย่าง บุฟเฟ่ ท่านละ

100 บาท/มื้อ

ค่าอาหารเย็น อาหาร 7 อย่าง เซ็ตโต๊ะจีน 8 ท่าน โต๊ะละ

1,600 บาท/โต๊ะ

ค่าอาหารเย็น อาหาร 8 อย่าง เซ็ตโต๊ะจีน 8 ท่าน โต๊ะละ

2,000 บาท/โต๊ะ

ค่าอาหารเย็น อาหาร 6 อย่าง บุฟเฟ่ ท่านละ

300 บาท/มื้อ

ที่พักมีห้องพัก 63 ห้อง นอนสบายบนเตียง 274 ท่าน (เสริมที่นอนเพิ่มได้อีก 80 ที่นอน)

หมู่คณะนักศึกษาปิดที่พัก ซื้อห้องพักอย่างน้อย 55 ห้อง พักได้ไม่เกิน 240 ท่าน
(เกินจาก 240 ท่าน คิดค่าที่พักเพิ่ม)
คิดค่าปิดที่พักคืนละ 63,000 บ. (ราคานี้ไม่รวมวันหยุดยาว นักขัตฤกษ์)
ราคานี้ยังไม่รวมค่าอาหาร
ราคาห้องพัก ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ครับ

อ่านต่อ