ห้องประชุมติดแอร์ ขนาดใหญ่ รองรับ 300 ท่าน

ห้องประชุมติดแอร์ ขนาดใหญ่ 400 ตารางเมตร รองรับคนได้ 300 คน สำหรับจัด English Camp จัดประชุม ทำกิจกรรมสันทนาการ จัดบรรยายธรรม เล่นเกมส์หมู่คณะ อยู่ชั้น 2

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี

ห้องประชุมติดแอร์ขนาดใหญ่
ค่าบริการ 3 ชม. แรก คิด 3,000 บ.
ชั่วโมงต่อไป คิด ชม. ละ 1,000 บ.
ใช้เต็มวัน เกิน 6 ชม. เหมาจ่าย 6,000 บ.
ใช้ได้ไม่เกิน 23:00 น.

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล ปราณบุรี

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักหมู่คณะ

ห้องประชุมขนาด 18 เมตร X 22 เมตร

ห้องประชุมติดแอร์ บ้านรักทะเล

จัดเวที เก้าอี้ แบบเธียเตอร์ ตัวยู จัดได้ทุกแบบตามต้องการ

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักติดทะเล รับหมู่คณะ

มีชุดเครื่องเสียง ไมค์ลอย โปรเจคเตอร์พร้อมจอ อุปกรณ์พร้อม

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักหมู่คณะปราณบุรี

มีห้องน้ำในห้องประชุม 8 ห้อง

ห้องประชุมติดแอร์ ที่พักปราณบุรีริมทะเล

เรียงเก้าอี้แบบเธียเตอร์ ได้กว่า 300 ตัว

ห้องประชุมติดแอร์ รองรับคนได้กว่า 300 คน

ใช้แอร์ใหญ่ 10 ตัว ห้องประชุมแอร์เย็นสบาย

ห้องประชุมติดแอร์ ริมทะเลปราณบุรี รองรับคนได้กว่า 300 คน

ห้องประชุมพร้อมสำหรับทุกหมู่คณะค่ะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลานกิจกรรม
เรือนำเที่ยวเกาะ
เรือกล้วย banana boat
ตักบาตรหมู่คณะ
ปลูกป่าชายเลน