ห้องประชุมพัดลม รองรับคนได้ 250 ท่าน

ห้องประชุมพัดลม บ้านรักทะเล รองรับคนได้ 250 คน สำหรับจัดสัมมนา ประชุม ทำกิจกรรมสันทนาการ จัดบรรยายธรรม เล่นเกมส์หมู่คณะ เป็นห้องพัดลม อยู่ชั้น 3

ห้องประชุมพัดลม ที่พักติดทะเล ปราณบุรี

ห้องประชุม มีอุปกรณ์พร้อม เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ไมค์ลอย กลอง
ค่าบริการ คิดวันละ 2,000 บ.
ใช้ได้ไม่เกิน 23:00 น.

ห้องประชุมพัดลม ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมพัดลม ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมพัดลม ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมพัดลม ที่พักติดทะเล ปราณบุรี
ห้องประชุมพัดลม ที่พักติดทะเล ปราณบุรี

จัดบรรยายที่ห้องประชุม ที่พักปราณบุรี

จัดบรรยายที่ห้องประชุม

ห้องประชุมพร้อมสำหรับทุกหมู่คณะ ที่พักปราณบุรี

ห้องประชุมพร้อมสำหรับทุกหมู่คณะ

หมู่คณะสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุม ที่พักปราณบุรี

หมู่คณะสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ห้องประชุม ที่พักปราณบุรี รองรับคนได้ 250 คน

รองรับคนได้ 250 คน

ห้องประชุม ที่พักปราณบุรี ใช้จัดกิจกรรมหมู่คณะ สันทนาการ เล่นเกม

ใช้จัดกิจกรรมหมู่คณะ สันทนาการ เล่นเกม

หมู่คณะนักเรียน 165 คนจัดกิจกรรมที่ห้องประชุม ที่พักปราณบุรี

หมู่คณะนักเรียน จัดกิจกรรมที่ห้องประชุม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ลานกิจกรรม
เรือกล้วย banana boat
ตักบาตรหมู่คณะ
ปลูกป่าชายเลน
กายบริหารบนหาดทรายรับแสงอรุณ